Россияне устали от геронтократии: две трети захотели президента моложе 70 лет

Россияне устали от геронтократии: две трети захотели президента моложе 70 лет